ناوی پیلای: آمریکا قوانین بین المللی را نقض می‌کند

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است آمریکا با باز نگه داشتن بازداشتگاه گوانتانامو، قوانین بین المللی را نقض می کند.

خانم پیلای روز دوشنبه، ۲۳ ژانویه گفت ۱۷۰ زندانی این بازداشتگاه یا باید تفهیم اتهام شده یا در صورتی که مدرکی علیه آنها وجود ندارد، آزاد شوند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این که دولت آمریکا به تعهدات خود در مورد بستن این زندان عمل نکرده، ابراز یاس و نومیدی کرده است.