مهلت دادگاه بین المللی در مورد سیف الاسلام قذافی

دادگاه کیفری بین المللی تا بعد از ظهر روز دوشنبه، ۳ بهمن (۲۳ ژانویه)، به دولت انتقالی لیبی مهلت داده است تا به سئوالاتی که دادگاه در مورد سلامت و وضعیت حقوقی سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر سابق لیبی مطرح کرده است پاسخ دهد.

پیش از سقوط حکومت سرهنگ قذافی، دادگاه کیفری بین المللی حکمی را برای بازداشت سیف الاسلام، همراه با پدرش و یکی دیگر از مقامات ارشد حکومت سابق، به اتهام جرایم جنگی صادر کرد اما دولت انتقالی لیبی گفته است که در نظر دارد او را در دادگاهی در داخل لیبی محاکمه کند.

دادگاه کیفری هشدار داده است که اگر دولت لیبی به درخواست این دادگاه جواب ندهد، پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهد.

سیف الاسلام قذافی در ماه نوامبر سال گذشته توسط شبه نظامیان وابسته به دولت انتقالی بازداشت شد اما هنوز گزارشی از طرح رسمی اتهام و دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.