سوریه طرح اتحادیه عرب شامل کناره گیری بشار اسد را رد کرد

روز دوشنبه، ۳ بهمن (۲۳ ژانویه)، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک مقام دولتی گفت که طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به بحران سیاسی این کشور "به منزله دخالت آشکار در امور داخلی سوریه و غیرقابل قبول است."

اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران ناشی از اعتراضات ده ماهه در سوریه، که تا کنون بیش از پنجهزار کشته برجای گذاشته، طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، ظرف دو ماه آینده، بشار اسد قدرت را به معاون خود واگذار می کند و دولت وحدت ملی با شرکت تمامی گروه های سیاسی تشکیل می شود و سپس دولت وحدت ملی انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمانی را زیر نظر ناظران اتحادیه عرب برگزار می کند.

تلویزیون دولتی سوریه گفته است که طرح پیشنهادی منعکس کننده خواست مردم سوریه و تامین کننده "منافع ملی" این کشور نیست.

برای جزئیات طرح اتحادیه عرب اینجا را کلیک کنید