فرانسه، مومیایی‌های نیوزلند را به این کشور پس داد

فرانسه بیست سر مومیایی را که متعلق به جنگجویان بومی نیوزلند بوده را به این کشور پس داد.

در مراسمی که در پاریس برگزار شد، این مومیایی‌ها به نیوزلند پس داده شدند.

در قرن‌های هجدهم و نوزدهم، دریانوردان اروپایی که مقهور نقش و نگارهای این مومیایی‌ها شده بودند، آنها را از نیوزیلند با خود به اروپا بردند.

بعد از سال‌ها تلاش مقام‌های نیوزلند و بومی‌های این کشور، آنها موفق شدند تا تعدادی از این مومیایی‌ها را به کشورشان باز گردانند. اما همچنان تعدادی از این‌ها در موزه‌های اروپا وجود دارند.

در مراسمی که روز دوشنبه به همین مناسبت در پاریس برگزار شد، وزیر فرهنگ فرانسه گفت که به این ترتیب، دفتری از تاریخ وحشتناک استعماری بسته شد و دفتری از احترام دو جانبه باز شده است.