شرکت ملی نفت ایران: مشتریان اروپایی را به سادگی تغییر می‌دهیم

خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، نوشته است که با توجه به اینکه خریداران عمده نفت ایران، کشورهای آسیایی هستند، تحریم نفتی اتحادیه اروپا تاثیری بر عواید حاصل از صادرات نفت ندارد و این شرکت می تواند به سادگی برای مشتریان اروپایی خود جایگزین بیابد.

با اینهمه، در حال حاضر واردکنندگان آسیایی نفت ایران هم تحت فشار غرب قرار گرفته اند تا خرید خود از ایران را کاهش دهند یا متوقف کنند و تحریم بانکی جمهوری اسلامی هم باعث شده است تا دریافت پول فروش نفت از خریداران با دشواری صورت گیرد و به گفته برخی منابع نفتی، به همین دلیل هم جمهوری اسلامی ناچار بوده به اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به خریداران مبادرت کند.

به همین دلیل منتقدان داخلی جمهوری اسلامی گفته اند که در حالیکه یکی از شعارهای انقلاب اسلامی، کاهش وابستگی به نفت و محکومیت حکومت سلطنتی به دلیل "حراج" این ثروت ملی بود، طی این سالها، وابستگی اقتصادی ایران به نفت بیشتر شده و دولت نیز برای فروش هرچه بیشتر نفت احتمالا به اعطای تسهیلات ویژه متوسل می شود.