'سعید رضوی فقیه بازداشت شد'

سعيد رضوی فقيه، فعال سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

دوستان آقای رضوی فقیه در گفت و گو با بی بی سی فارسی ضمن تائید این خبر گفتند که این فعال سیاسی هفته پیش از پاریس به تهران بازگشته و در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است.

آقای رضوی فقیه، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفت.