صدور قرار بازداشت موقت برای پرستو دوکوهکی

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، مقامات دادسرای اوین گفته اند که قاضی شعبه پنجم دادسرا برای پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، قرار بازداشت موقت صادر کرده است.

خانواده این وبلاگ نویس در ادامه پیگیری های خود، روز دوشنبه به دادستانی تهران مراجعه کردند که پس از ملاقات با معاون دادستان و توضیح شرایط پیش آمده و ابراز نگرانی نسبت به سلامت روحی خانم دوکوهکی، توانستند برای ملاقات با بازپرس پرونده نامه ای از این مقام قضایی دریافت و برای پیگیری بیشتر وضعیت او به دادسرای اوین مراجعه کنند.

اما به گفته یکی از نزدیکان این خانواده مقامات دادسرای اوین با وجود نامه رسمی معاون دادستان شرایط ملاقات با قاضی شعبه پنجم را فراهم نکردند و اعلام کردند: "برای پرستو دوکوهکی قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات در پرونده ادامه دارد، بنا بر این موضوعی نیست که قاضی بخواهد با خانواده زندانی ملاقات کند."

پرستو دو کوهکی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان از عصر یکشنبه ۲۵ دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

او پیش از این هم یک بار در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" دستگیره شده بود که در ۴ خرداد ۱۳۸۹ در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. خانم دوکوهکی در ماه های اخیر با بنیاد شریعتی همکاری می کرد.