کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اعدام ۳۴ نفر را در عراق محکوم کرد

ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام سی و چهار مجرم را در عراق در یک روز در هفته گذشته محکوم کرده است.

خانم پیلای گفته است که حتی اگر روند محاکمه این افراد با دقت انجام شده باشد، اعدام چنین تعداد زیادی وحشتناک است.

او افزوده است که علیرغم وجود مدارکی از اعتراف گیری تحت شکنجه، هیچ گزارشی مبنی بر عفو زندانیانی که در این کشور به مرگ محکوم شده باشند، منتشر نشده است.

خانم پیلای از دولت عراق خواست که به اعدام ها پایان دهد و پرونده زندانیانی را که به مرگ محکوم شده اند، دوباره بررسی کند.