دستگیری ۹ نفر در عربستان سعودی به ظن ایجاد آشوب

در عربستان سعودی، نیروهای امنیتی این کشور ۹ نفر را به اتهام تحریک مردم به آشوب در منطقه قطیف بازداشت کردند.

براساس گزارش ها، ژنرال منصور ترکی، سخنگوی وزرات کشور عربستان گفته است که این افراد ملیت سعودی دارند و در خانه ای که به عنوان محل اختفا از آن استفاده می کردند، دستگیر شدند.

در بیانیه ای که وزارت کشور عربستان منتشر کرده، آمده است که دستگیری این ۹ نفر در ارتباط با حملاتی صورت گرفته که روزهای ۱۴ و ۱۸ ژانویه اتفاق افتاد و در جریان این حملات سه نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند.

اوایل ماه جاری یک معترض شیعی در جریان درگیری ها بین نیروهای امنیتی و معترضان در شهر قطیف کشته شد.

گفته شده اخیرا شیعیان زیادی با شرکت در اعتراضات به مقابله با تبعیضات مقامات سنی حاکم این کشور برخاسته اند.