اولین تراز تجاری منفی ژاپن در سه دهه

ژاپن برای اولین بار در سی سال گذشته اعلام کرد که دچار کسری تراز تجاری شده است.

ارقام ارائه شده به وسیله وزارت دارایی ژاپن نشان می دهد که ارزش کل واردات این کشور در سال ۲۰۱۱، سی و دو میلیارد دلار بوده که در مجموع بیشتر از صادرات ژاپن است.

بر این اساس، میزان صادرات ژاپن در سال ۲۰۱۱ نسبت سال قبل از آن حدود ۳ درصد کاهش یافت، در حالی که وارادت این کشور در این مدت ۱۲ درصد افزایش داشت.

زلزله و سونامی سال گذشته میلادی، از عوامل کاهش صادرات ژاپن عنوان شده است.