قاضی آمریکایی: تفنگدار شرکت کننده در کشتار حدیثه زندانی نشود

یک قاضی نظامی در آمریکا توصیه کرده که یک تفنگدار دریایی که اتهام به مشارکت در قتل ۲۴ غیرنظامی عراقی را در سال ۲۰۰۵ پذیرفته است، نباید زندانی شود.

نظر حقوقی قاضی نظامی پایگاه کمپ پندلتون، در کالیفرنیا باید به وسیله فرمانده تفنگداران دریایی قرارگاه مرکزی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا تایید شود.

حداکثر مجازات در نظر گرفته شده برای گروهبان فرانک وتریک، پس از آن که اتهامش را پذیرفته می تواند سه ماه حبس باشد.

آقای وتریک یکی از هشت تفنگدار دریایی است که در ماجرای کشتار حدیثه متهم شناخته شد.

اتهام شش نفر از این افراد لغو شد و نفر هفتم نیز تبرئه شد.