مرگ هفتاد نفر در پاکستان به علت مصرف 'داروهای آلوده'

به گفته گروهی از پزشکان پاکستانی، داروهای آلوده منجر به مرگ حداقل هفتاد نفر بیمار دارای بیماری‌های قلبی در شهر لاهور شده است.

مقامات پاکستانی می گویند به نظر می رسد که مرگ این افراد طی سه هفته گذشته با مصرف داروهایی ارتباط داشته که از سوی بیمارستان های دولتی به طور رایگان به بیماران داده شده است.

این نگرانی وجود دارد که ممکن است صدها بیمار دیگری که این داروها را دریافت کرده اند، در معرض خطر باشند.

مقام های مسئول، صاحبان سه شرکت داروسازی محلی را که ظن آن می رود این داروها را در اختیار بیمارستان ها قرار داده اند، بازداشت کرده اند.