۲۳ نفر در درگیری نیروهای پاکستانی و پیکارجویان کشته شدند

مقام‌های پاکستان می‌گویند ۲۳ نفر در درگیری میان سربازان و پیکارجویان در منطقه قبیله ای کرم در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده‌اند.

مقامات امنیتی پاکستان گفته اند که شش سرباز در میان کشته شدگان هستند.

منطقه کرم یکی از هفت منطقه قبیله ای پاکستان است و نیروهای دولتی مدتهاست که در این منطقه با گروه های مرتبط با طالبان در حال نبردند.