چندین نفر در حادثه 'اتوبوس ربایی' در هند کشته شدند

راننده سی ساله یک اتوبوس مسافربری در شهر پون هند با منحرف شدن از مسیر تعیین شده و در حالیکه اتومبیل های پلیس اتوبوس را تعقیب می کردند، دست کم نه نفر را کشته و بیش از بیست تن دیگر را زخمی کرده است.

به گفته پلیس، راننده، که پیش از این سابقه نامطلوبی هم نداشت، از مسیر تعیین شده منحرف شد و به ناگهان بر سرعت اتوبوس افزود و با رانندگی "وحشیانه" در خیابان ها و بازارهای پرازدحام شهر، و در حالیکه عابران و دکه داران از برابر اتوبوس می گریختند، خساراتی را هم برجای گذاشت.

راننده دستگیر شده و پلیس تحقیقات در مورد این حادثه را که از آن با عنوان "اتوبوس ربایی" یاد شده، آغاز کرده است.