ایران در چند کشور دیگر سفارتخانه تاسیس می کند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - هیات وزیران با تاسیس سفارتخانه های جمهوری اسلامی در چهار کشور آفریقایی و یک کشور آسیایی موافقت کرده و این مصوبه برای اجرا و تامین منابع مالی و سمت های سازمانی مورد نیاز سفارتخانه های جدید التاسیس، ابلاغ شده است.

کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی در آنها سفارتخانه تاسیس می کند عبارتند از سومالی، کامرون، جیبوتی و کشور جدید التاسیس سودان جنوبی در آفریقا و کشور میانمار (برمه) در آسیا.

از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، روابط دولت ایران با کشورهای غربی همیشه مطلوب نبوده هر چند این کشورها دارای مبادلات اقتصادی و فرهنگی گسترده و قدیمی با ایران و مورد بازدید و حتی سکونت شمار کثیری از ایرانیان بوده اند.

در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی معمولا به تلاش برای افزودن بر شمار سفارتخانه های خود در کشورهایی که روابط چندانی با ایران نداشته و برای ایرانیان شناخته شده نیستند شهرت دارد.