اعضای 'هیأت ساماندهی صنوف سینمای ایران' منصوب شدند

جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت ارشاد ایران، برای اعضای هیأتی که باید به جای خانه سینما به سازماندهی اصناف سینمایی در این کشور بپردازد، حکم صادر کرده است.

وزارت ارشاد ایران چندی پیش خانه سینما را منحل اعلام کرد که این اقدام با انتقاد گسترده اهالی سینما و اعضای خانه سینما مواجه شد.

اکنون روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده است که آقای شمقدری برای حسین زندباف، سید ضیا هاشمی، جهانگیر الماسی، عباس بابویهی، جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی، سید مسعود اطبایی، علیرضا رئیسیان، پرویز شیخ طادی و پوران درخشنده احکامی صادر کرده و آنها را به عضویت "هیأت ساماندهی صنوف سینمای ایران" منصوب کرده است.