ژنرال آمریکایی: حمله به ایران در این مقطع توجیه‌پذیر نیست

ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از سفر هفته گذشته خود به اسراییل در گفتگو با مجله نشنال جورنال در مورد اختلاف نظر جدی با اسراییل بر سر حمله به ایران صحبت کرده است.

او گفته است حمله به ایران در این مقطع توجیه پذیر نیست و باید به دیپلماسی و فشار اقتصادی فرصت داد.

آقای دمپسی هشدار داده که جنگ با ایران می تواند "اثرات بسیار منفی امنیتی و اقتصادی داشته باشد."