مجلس فروش نفت به تحریم‌کنندگان را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، قرار است نمایندگان مجلس هفته آینده طرحی را مورد بررسی قرار دهند که در صورت تصویب، دولت را موظف می کند فروش نفت خام به کشورهای تحریم کننده نفت خام ایران را متوقف کند.

اوایل این هفته، اتحادیه اروپا تصویب کرد که واردات نفت خام از ایران را تحریم کند اما با توجه به اینکه چند کشور عضو اتحادیه بخش قابل توجهی از نیاز نفتی خود را از ایران تامین می کنند، تا شش ماه دیگر به این کشورها فرصت داد تا واردات از سایر کشورها را جایگزین نفت خریداری شده از ایران کنند.

ظاهرا نمایندگان مجلس در نظر دارند تا قبل از اینکه اروپاییان خرید نفت را از ایران متوقف کنند، صادرات نفت به این کشورها قطع شده باشد.

کشورهای اروپایی همچنین، در تبعیت از سیاست ایالات متحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده اند که، به گفته برخی کارشناسان، می تواند با ایجاد اختلال در روابط تجاری و مالی ایران با جهان خارج، مشکلات اقتصادی قابل توجهی را در پی آورد.