پیشنهاد گفتگوی رئیس جمهور نیجریه به اسلامگرایان تندرو

گودلاک جاناتان، رئیس جمهور نیجریه، از گروه تندروی موسوم به "بوکو حرام" خواسته است که برای آماده کردن بستر لازم برای آغاز گفتگو میان دو طرف، خودشان را معرفی و خواسته هایشان را صریحا اعلام کنند.

آقای جاناتان گفت که برخورد نظامی به تنهایی برای مقابله با ترور کافی نیست و باید زمینه ها را آماده کرد تا جوانان بتوانند کار پیدا کنند.

او گفت که شکی ندارد که گروه بوکو حرام با دیگر گروه های اسلامگرای تندرو در نیجریه ارتباط دارد، اما اگر آنها خودشان و مواضعشان را معرفی نکنند، انجام گفتگو با آنها غیر ممکن خواهد بود.

جمعه گذشته یکصد و هشتاد و پنج نفر در یکی از حملات گروه بوکو حرام در شمال نیجریه کشته شدند.