چهار نفر بر اثر ریزش ساختمان در برزیل کشته شدند

در روز چهارشنبه سه ساختمان در ریو دو ژانیروی برزیل بر سر ساکنانش آوار شدند.

دست کم چهار نفر، بر اثر این واقعه کشته شدند و از سرنوشت ۲۰ نفر خبری نیست. یکی از این ساختمان‌ها ۲۰ طبقه بود.

یکی از مقام‌های محلی گفته که ۶ نفر را زنده در ویرانه‌های این ساختمان پیدا کرده است.

مقام‌های محلی در حال تحقیق هستند تا ببینند آیا دلیل آوار شدن ساختمان‌ها این است که در ساخت آنها دقت کافی نشده است.