'مرزبانان ایرانی شش روستایی پاکستانی را کشتند'

مقامات پاکستانی گفته اند که در اثر تیراندازی مرزبانان ایرانی، شش روستایی پاکستانی کشته و دو روستایی دیگر زخمی شده اند و به نظر می رسد که دلیل تیراندازی، عبور روستاییان همراه با گله خود از مرز دو کشور بوده است.

این منابع افزوده اند که مقامات ایرانی هنوز اجساد کشته شدگان این حادثه را تحویل نداده اند.

با توجه به علامت گذاری ناقص خطوط مرزی بین دو کشور، عبور اشتباه آمیز از مرز حادثه ای غیرعادی نیست و اوایل ماه جاری هم سه مرزبان ایرانی به اتهام عبور از مرز و کشتن یک شهروندان پاکستانی، توسط ماموران پاکستانی بازداشت اما بعدا آزاد شدند.