معترضان مصری سفارت سوریه را برای مدتی اشغال کردند

معترضان در قاهره، پایتخت مصر برای مدتی کوتاه سفارت سوریه را به اشغال در آوردند.

ده ها تن از معترضان مصری به ساختمان سفارت سوریه هجوم آوردند، و پیش از آنکه توسط نیروهای امنیتی به بیرون رانده شوند، درها و پنجره ها را شکستند.

اشغال موقت سفارت سوریه همزمان با حضور هزاران مصری در میدان تحریر قاهره در آستانه سالگرد "جمعه خشم" اتفاق افتاد.

سال گذشته در چنین روزی تجمع بزرگ و بی سابقه مخالفان حکومت حسنی مبارک در میدان قاهره آغاز شد که نهایتا به سقوط حکومت او انجامید.