تکذیب ارتباط ایران با گروه "تروریستی" آذربایجانی

سفارت ایران در باکو در بیانیه ای هر گونه ارتباط نهادهای امنیتی ایران با دو شهروند جمهوری آذربایجان که به اتهام "تروریسم" بازداشت شده اند را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سفارت ایران در باکو گفته است اتهام ارتباط نهادهای امنیتی ایران با شهروندان بازداشت شده آذربایجان یک "توطئه" آمریکایی و اسراییلی "علیه روابط دو کشور" ایران و آذربایجان است.

چندی پیش، رسانه های آذربایجان اخباری مبنی بر بازداشت دو نفر به اتهام سو قصد به سفیر اسراییل در باکو منتشر کرده و گفتند که این دو نفر با نهادهای امنیتی ایران در ارتباط بوده اند.