سفر مقام آمریکایی به اروپا برای گسترش تحریم بانک مرکزی

وزارت دارایی آمریکا از سفر یکی از معاونان این وزارتخانه به اروپا برای هماهنگ کردن تلاش های ایالات متحده و متحدان غربی آن برای تحریم بانک مرکزی ایران خبر داده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده ، دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی هفته آینده به بریتانیا، آلمان و سوئیس سفر خواهد کرد.

آمریکا و متحدانش در پی افزایش فشار بر ایران از طریق تحریم بانک مرکزی این کشور هستند.

بانک مرکزی ایران شریان اصلی انتقال درآمدهای نفتی به این کشور است.