شواهد تازه از شکنجه طرفداران حکومت سابق لیبی در زندان

بی بی سی به مدارک بیشتری دست یافته که نشان می دهد طرفداران سرهنگ معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، در زندان شکنجه شده اند.

زندانیان یک مرکز نظامی در مصراته گفته اند کتک خورده اند، به آنها شلاق زده شده و شوک اکتریکی به آنها وارد شده است.

اما رییس شورای نظامی مصراته گفته است افراد وی در شکنجه زندانیان دست نداشته اند.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز پیشتر فعالیت های خود را در شهر مصراته به حالت تعلیق در آورد و گفت زندانیان را تنها به این دلیل نزد پزشکان این سازمان می آورند که حالشان بهتر شود تا بتوانند بیشتر تحت بازجویی و شکنجه قرار گیرند.

این سازمان پس از مداوای یکصد و پانزده نفر در مصراته که زخمهای ناشی از شکنجه بر بدن خود داشته اند، تصمیم به تعلیق ارائه خدمات پزشکی در آن شهر را گرفت.

سازمان ملل متحد از دولت انتقالی لیبی خواسته است کنترل تمامی زندان ها را در دست بگیرد. زندان های لیبی عمدتا تحت کنترل شبه‌نظامیان هستند.