با فروشندگان دستگاه‌های استراق سمع در ایران برخورد می‌شود

احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است با فروشندگان و استفاده کنندگان از دستگاه‌های استراق سمع و همچنین با مراکز زیرزمینی عرضه‌کننده این محصولات برخورد می شود.

آقای رادان به خبرگزاری مهر گفت: "خرید، فروش و استفاده از ابزار شنود و تصویر برداری غیر مجاز برابر قانون ممنوع است و با استفاده کنندگان برابر قانون برخورد می شود. هیچ فردی حق استفاده از این دستگاه‌ها را ندارد و پلیس اشراف اطلاعاتی روی این موضوع دارد."

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت در این زمینه، پلیس های اطلاعات و امنیت، پیشگیری و آگاهی فعالیت می کنند.

آقای رادان توضیح نداده که از نظر پلیس چه وسایل و دستگاههایی جزو دستگاههای "استراق سمع" و "ابزار شنود و تصویر برداری غیرمجاز" به حساب می آیند.