مخالفان دخالت در ایران و سوریه در لندن دست به اعتراض زدند

صدها نفر امروز شنبه(۲۸ ژانویه) با تجمع در مرکز لندن مخالفت خود را با هرگونه دخالت غرب در ایران و سوریه اعلام کردند.

این تجمع با سازماندهی اتئلاف موسوم به "جنگ را متوقف کنید" در بیرون ساختمان سفارت آمریکا در لندن برگزار شد.

معترضان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها شعارهای "به ایران حمله نکنید" و "در امور ایران و سوریه دخالت نکنید" مخالفت خود را با هر گونه جنگی علیه ایران و سوریه اعلام کردند.

درجریان این تجمع سخنرانی هایی در مخالفت با جنگ ایراد شد.