مرگ ۲۶ نفر در یک مرکز بازپروری در پرو

آتش سوزی در یک مرکز بازپروری معتادان در لیما، پایتخت پرو، باعث مرگ حداقل ۲۶ نفر شده است.

ده نفر دیگر در این حادثه در مرکز "کرایست ایز لاو" که از آموزه های کتاب مقدس برای معالجه معتادان استفاده می کند زخمی شدند.

ماموران آتشنشانی گفتند که درهای مرکز قفل بود که باعث به دام افتادن بیماران شد.

بعضی از آنها برای فرار از شعله ها خود را از پنجره های ساختمان پایین انداختند.

آلبرتو تهادا وزیر بهداشت پرو گفت که این مرکز مجوز نداشت و دستور تعطیلی آن قبلا دو بار صادر شده بود.