فعالیت‌های انتخاباتی آنگ سن سوچی آغاز شد

فعالیت های انتخاباتی آنگ سن سوچی، رهبر مخالفان طرفدار دموکراسی در میانمار (برمه) آغاز شده است.

انتخابات میان دوره ای در این کشور آوریل امسال برگزار می شود.

آنگ سن سوچی اینک به شهر ساحلی داوی سفر کرده است. این اولین بار است که او طی ماه های اخیر از شهر رانگون خارج می شود.

خانم سوچی نوامبر ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد و خبرنگار بی بی سی می گوید میزان آزادی عمل او در فعالیت های انتخاباتی، آزمونی برای دولت این کشور خواهد بود که درصدد اصلاحات است.