شورشیان در سودان ۲۹ کارگر چینی را گرفتند

شورشیان در استان نفت خیز کردفان جنوبی می گویند به دنبال نبرد با نیروهای دولتی سودان ۲۹ کارگر چینی را دستگیر کرده‌اند.

سخنگوی جنبش آزادیبخش مردم سودان شاخه شمال می گوید این افراد را به دلیل تامین امنیت‌شان گرفته اند.

ارتش سودان هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است.

کردفان جنوبی هم مرز سودان جنوبی است که ژوئیه سال پیش به استقلال دست یافت.