جلسه رهبران اتحادیه اروپا درباره بحران اقتصادی

رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل، پایتخت بلژیک دور هم جمع می شوند تا درباره بحران اقتصادی اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند.

بنا بود که این جلسه درباره قوانین مالی و قوانین سفت و سخت بودجه ای باشد اما آن طور که خبرنگار بی بی سی کسب اطلاع کرده، قرار است در این جلسه درباره رشد اقتصادی و ایجاد شغل هم صحبت می شود.

در بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ بی کاری در بیشترین حد است.

همچنین اوضاع یونان هم به احتمال زیاد در این جلسه مطرح خواهد شد. اما این بار احتمالا صحبت های راهگشایی برای نجات دادن اقتصاد یونان انجام می شود.