چاوز تهدید کرد که بانک‌های ونزوئلا را ملی می‌کند

هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، تهدید کرد که اگر بانک های این کشور به طرح های کشاورزی دولتش وام ندهد، آنها را ملی می کند.

آقای چاوز گفت که بعضی از بانکها، در زمینه وام دادن برای توسعه همکاری نمی کنند.

او خطاب به بانکداران گفته که اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، بانک ها را به من بدهید.

آقای چاوز که در برنامه هفتگی خود در رادیو و تلویزیون ونزوئلا ظاهر شده بود، همچنین گفت که می خواهد زمین های ملاک های بزرگ را مصادره کند و به کشاورزان بدهد.