ارتش سودان ۱۴ گروگان چینی را آزاد کرد

نیروهای ارتش سودان گروهی از کارگران چینی را که دو روز پیش توسط شورشیان ربوده شده بودند، آزاد کردند.

رسانه های سودان گفتند ارتش در عملیاتی در کردفان جنوبی که هم مرز با کشور تازه استقلال یافته سودان جنوبی است، موفق به آزاد کردن ۱۴ نفر شد.

هنوز از سرنوشت ۱۵ کارگر چینی که گمان می رود در دست شورشیان باشند اطلاعی در دست نیست.

روز یکشنبه، سفارت چین در سودان گفت گارگران چینی از مجتمع محل اقامتشان توسط شورشیان جنبش آزادیبخش مردم سودان شاخه شمال ربوده شدند.