معاون اول رئیس جمهوری ایران وارد عمان شد

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، برای یک دیدار رسمی یک روزه وارد مسقط، پایتخت عمان، شده و به گزارش خبرگزاری ایرنا، از سوی معاون سلطان و تعدادی از وزیران کابینه این کشور مورد استقبال قرار گرفته است.

این سفر در پاسخ به سفر قبلی معاون پادشاه عمان صورت می گیرد و آقای رحیمی را وزیران نفت، راه و شهرسازی و همچنین مجتبی ثمره هاشمی، مشاودر ارشد رئیس جمهوری، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و معاون وزارت خارجه در امورد خاورمیانه و آفریقا همراهی می کنند.

کشور عمان، که یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس است و با ایالات متحده روابط نزدیکی دارد، در سال های اخیر روابط دوستانه ای با جمهوری اسلامی برقرار کرده و یک رشته توافقنامه بین دو کشور منعقد شده است.

دولت عمان در جریان آزادی سه شهروند آمریکایی که در سال ۲۰۰۹ در مرز ایران وکردستان عراق بازداشت شده بودند و بعدا با سپردن وثیقه آزاد شدند و به آمریکا بازگشتند، نقش مهمی ایفا کرد.