آرژانتين: نظامی کردن جزایر فالکند را نمی پذیریم

آرژانتین با اعزام یک ناو جنگی بریتانیا به جزایر فالکلند (مالویناس) که مورد مناقشه دو کشور است، اعتراض کرد.

وزارت خارجه آرژانتين در پاسخ به نيروی دريايی بريتانيا که قرار است يکی از مدرن ترين کشتيهای جنگی خود را به جزاير مالویناس (فالکلند) بفرستد و می گويد"نظامی شدن" اين جزاير را توسط بريتانيا نمی پذيرد.

اما يک سخنگوی وزارت دفاع بريتانيا می گويد که فرستادن کشتی جنگی اچ ام اس دانتلس به اين منطقه کاملا عادی است و به افزايش اختلافات بين بريتانيا و آرژانتين بر سر اين جزاير در جنوب اقيانوس اطلس هيچ ربطی ندارد.

آرژانتين و بريتانيا سالهاست بر سر جزایر فالکلند (مالویناس) اختلاف دارند و به تازگی هم تنش بين اين دو کشور بر سر اين جزاير افزايش يافته است.