تظاهرات در اعتراض به جاده‌ای که از آمازون می‌گذرد

صدها نفر از معترضان به "لاپاز" مهمترین شهر بولیوی رفتند تا به برنامه ساخت یک جاده در منطقه آمازون اعتراض کنند.

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی سال گذشته قصد داشت که این جاده را بکشد اما به دلیل تظاهراتی مشابه این طرح را به تعویق انداخت.

معترضان به این طرح، بومیان آمازون هستند که می گویند ساخته شدن این جاده منجر به از بین رفتن محیط زیست طبیعی آنها می شود.

در مقابل کسانی هم هستند که با ساخت این جاده موافقند و می گویند که این جاده می تواند موجب شود که آن قسمت از آمازون که در بولیوی هست، اقتصاد بهتری داشته باشد.

مخالفان دولت می گویند که طرفداران آقای مورالس، جرقه این اعتراض ها را زده اند.