اتهام قتل برای رئیس یک مرکز ترک اعتیاد در پرو

رئیس یک مرکز ترک اعتیاد در پرو که ۲۷ نفر از بیمارانش در آتش سوختند متهم به قتل شد.

آتش سوزی روز شنبه اتفاق افتاد و در جریان آن پسر رئیس مرکز هم جانش را از دست داد.

رائول گارسیا، رئسی این مرکز، هنگامی که خود را به پلیس تسلیم می کرد، به خبرنگاران گفت که بی گناه است.

مقام هایم پلیس اما نظر دیگری دارند. آنها می گویند که این مرکز ترک اعتیاد بدون مجوز کار می کرده است. دیگر اینکه تجهیزات اطفای حریق در این مرکز به اندازه کافی نبوده است.

معدود بیمارانی که از این واقعه جان سالم به در بردند، می گویند که در زمان آتش سوزی، آنها درون اتاق هایشان محبوس شده بودند. بعضی هایشان از پنجره خود را به بیرون پرتاب کرده بودند.

پلیس به دو نفر دیگر هم در این باره اتهام هایی را وارد کرده که یکی از آنها فراری است.