ترور وزیر دولت یمن ناکام ماند

تلاش برای ترور وزیر اطلاع رسانی یمن در صنعا، پایتخت یمن ناکام ماند.

مشاور وزیر دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفت افراد مسلح ناشناس به سوی خودروی وزیر تیراندازی کرده و سپس از صحنه گریختند.

به وزیر در این تیراندازی ها آسیبی وارد نشد.