تهدید مخالفان حکومت سوریه به گسترش عملیات چریکی

واحدهای پیاده و زرهی ارتش سوریه در یک رشته عملیات سنگین به مواضع مخالفان مسلح حکومت - موسوم به ارتش آزاد سوریه - در حومه دمشق، پایتخت، توانسته اند آنان را وادار به فرار کنند و بخش عمده ای از این مناطق را تحت تسلط خود قرار دهن

این عملیات طی دو روز گذشته ادامه داشته و فعالان سیاسی گفته اند که در جریان گلوله باران این مناطق طی روز دوشنبه، دست کم چهل نفر کشته شده اند.

سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته اند که افراد وابسته به این نیروها، با عقب نشینی از مواضع خود در محله های مسکونی اطراف دمشق، به عملیات چریکی علیه نیروهای دولتی دست خواهند زد.

به گفته مخالفان حکومت، بر تعداد نظامیانی که با ترک خدمت، به "ارتش آزاد سوریه" می پیوندند افزوده شده است.