احتمال دادگاهی شدن یک قاضی مشهور اسپانیایی

دادگاهی در اسپانیا امروز تصمیم می‌گیرد که آیا بالتازار گارزون، قاضی برجسته اسپانیایی به اتهام سو استفاده از قدرت باید محاکمه شود یا نه.

آقای گارزون متهم است که قانون منع تعقیب قضایی کسانی که در زمان دیکتاتوری ژنرال فرانکو در اسپانیا احتمالا جرمی مرتکب شده‌اند را زیر پا گذاشته است.

آن قانون در سال ۱۹۷۷ میلادی تصویب شده بود.

دادگاهی که امروز (سه‌شنبه) برگزار می شود، تصمیم می گیرد که آیا باید آقای گارزون دادگاهی بشود یا نه.

خبرنگار بی بی سی در اسپانیا می گوید که اگر او دادگاهی نشود، پیروزی بزرگی برای خانواده هایی به دست آمده که اعضای آنها در زمان دیکتاتوری ژنرال فرانکو، ناپدید شده اند.