وزير دادگستری مصر نامه سفیر آمریکا را پس فرستاد

عادل عبدل حميد عبدالله، وزير دادگستری مصر، می گويد نامه سفير آمريکا در رابطه با لغو ممنوعيت سفر آمريکايهايی که به تازگی از مصر ممنوع الخروج شده بودند را پس فرستاده است.

او می گويد، آمريکا بايد نامه را به بازپرسان پرونده این افراد می فرستاد.

آمريکايهای ممنوع الخروج شده از مصر دارای سازمانهای غير انتفاعی طرفدار دموکراسی هستند که درآمد آنها از طریق دولت آمريکا تامين می شود.

مقامهای آمريکايی مصر را تهديد کرده اند که اين تنشها بر کمک های مالی يک ميليارد و سيصد ميليون دلاری آمريکا به ارتش مصر تاثير خواهد گذاشت.

جان مک کين سناتور جمهوری خواه آمريکا گفته است که او قصد داردکه اين مورد را با مقامهای مصری که از ايالات متحده ديدار خواهند کرد، در ميان بگذارد.