رویای 'خواندن فکر' تعبیر می شود

دانشمندان آمریکایی می گویند که گام نخست برای خواندن فکر و رمزگردانی ازامواج مغز برداشته شده است.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از بازسازی امواج کامپیوتری و امواج مغزی مدعی شده اند که می توانند از موجک های مغزی که در گفتار و زبان استفاده می شود رمزگشایی کنند.

مجریان این پژوهش اظهار امیدواری کرده اند که این یافته ها روزی به برقراری ارتباط با بیماران آسیب مغزی و تکلمی کمک کند و بتوان با نظارت بر امواج مغزی آنها به آنچه در ذهنشان می گذرد پی برد.