بغداد، میزبان نشت سران اتحادیه عرب می‌شود

برای اولین بار از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، بغداد پایتخت این کشور میزبان نشست اتحادیه عرب خواهد بود.

قرار است نشست سه روزه سران اتحادیه عرب اواخر ماه مارس برگزار شود.

اتحادیه عرب گفته است مقدمات امنیتی و تدارکاتی برای نشست وزرا و سران کشورهای عربی آماده است.

ماه پیش بیش از دویست نفر در خشونت های عراق کشته شدند.