احمدی‌نژاد لایحه بودجه 'انقباضی' را با تاخیر به مجلس داد

در جلسه روز چهارشنبه، ۱۲ بهمن (۱ فوریه)، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را به مجلس تقدیم کرد و در سخنانی گفت که با وجود افزایشی معادل ۳۹.۴ درصد در بودجه عمرانی، بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد و در نتیجه این بودجه "انقباضی" است.

به دلیل گستردگی تصدی های دولتی در جمهوری اسلامی، لوایح بودجه سالانه معمولا از دو بخش بودجه عمومی، شامل عواید و هزینه های جاری و عمرانی، و بودجه موسسات تحت تصدی دولت تشکیل می یابد و آقای احمدی نژاد گفته است که حجم کل بودجه ملی در سال آینده به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد که از این مبلغ، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است تا ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تحویل دهد و در جلسه روز چهارشنبه، احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، گت که با توجه به تاخیر در تسلیم لایحه، دولت می بایست به جای بودجه سال آینده، بودجه چند دوازدهم می داد.