میت رامنی: قشر فقیر در کانون نگرانی های من نیست

میت رامنی، یکی از کاندیداهای اصلی نامزد حزب جمهوری خواهان برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا می گوید که او در برنامه های خود برای بهبود وضعیت قشر متوسط این کشور تلاش خواهد کرد اما قشر محروم آمریکا در کانون نگرانی های او نیست.

آقای رامنی که تاکنون در دو ایالت فلوریدا و نیوهمپشایر توانسته اکثریت آرای درون حزبی جمهوریخواهان را به خود اختصاص دهد در یک برنامه تلویزیونی گفت که از نظر او قشر مرفه طبیعتا در وضع مناسبی هستند و برنامه های حمایتی فراوانی هم برای قشر محروم در حال انجام است اما قشر متوسط که او "قلب آمریکا" خواند در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

آقای رامنی که خود یک سیاستمدار میلیونر محسوب می شود، اخیر از سوی رقبای خود به نادیده گرفتن قشر محروم در برنامه هایش برای ورود به کاخ سفید متهم شده است.