'خودکشی یک کارگر ایرانی در محوطه کارخانه'

بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یکی از کارگران گروه خودروسازی بهمن روز چهارشنبه (۱۲ بهمن) در محوطه این کارخانه خودکشی کرده است.

به گزارش ایلنا که اخبار کارگری ایران را به طور تخصصی پوشش می دهد، این شخص مصطفی علیزاده نام داشته و بنابر گفته یکی از همکارانش به این خبرگزاری، وی به خاطر "قرار گرفتن نامش در فهرست اخراجی های کارخانه" دست به چنین اقدامی زده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این واقعه منتشر نشده است و مقام های گروه صنعتی بهمن هم در این باره اظهار نظر نکرده اند.