مجلس ایران با شرکت سامسونگ 'برخورد می‌کند'

علی موسوی، نماینده مجلس ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ای در یکشنبه هفته آینده "موضوع تیزر تبلیغی و ضد ایرانی شرکت سامسونگ را با هدف چگونگی برخورد با این شرکت بررسی می کند."

وی افزوده است که "شرکت سامسونگ در مستندی تبلیغی برای خوشنود کردن صهیونیست ها به ملت ایران اهانت کرده است و این اهانت برای این شرکت گران تمام خواهد شد."

اشاره آقای موسوی به آگهی تبلیغ تبلت (لوح الکترونیکی) تولیدی شرکت سامسونگ به زبان عبری است که در یوتیوب نیز منتشر شده و در آن تصاویری طنز آمیز و تخیلی از زندگی در ایران نشان داده می شود که شامل جابجایی مداوم موشک، ساخت و کاربرد تسلیحات و افرادی در پوشش اسلامی است.