پیشرفت در توافق بر سر قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه

منابع دیپلماتیک در سازمان ملل از پیشرفت هایی در مذاکره اعضای شورای امنیت پیرامون پیش نویس قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب در مورد سوریه خبر داده و گفته اند که با تغییراتی که در این متن داده شده، احتمال تصویب آن افزایش یافته است.

به گفته آنان، بند مربوط به درخواست از بشار اسد برای تفویض اختیارات خود به معاون رئیس جمهوری به منظور آماده کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد در سوریه از پیش نویس حذف شده زیرا روسیه تاکید داشته است که تکلیف به رئیس جمهوری سوریه برای کناره گیری، به منزله اقدام برای تغییر رژیم در آن کشور است.

ظاهرا پیشنهاد اتحادیه عرب در مورد تفویض اختیارات رئیس جمهوری به معاون او بر اساس طرحی تهیه شده که شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران سیاسی در یمن پیشنهاد کرد و سرانجام مورد قبول رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت و به اجرا در آمد.

برخی از ناظران گفته اند که تحولات سیاسی سوریه به صورتی است که دیر یا زود، روسیه ناگزیر خواهد شد موضوع کناره گیری آقای اسد را به عنوان یک راه حل اجتناب ناپذیر مورد قبول قرار دهد هر چند رهبران روسیه به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی، در حال حاضر با چنین درخواستی مخالفت می ورزند.