کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا

چندین کشور اروپایی گفته اند که همزمان با افزایش تقاضا برای سوخت در روسیه در اثر موج جاری سرما، صادرات گاز روسیه کاهش یافته است.

وزیر انرژی اوکراین نیز تایید کرده است که روسیه صادرات گاز به اروپا از طریق خاک اوکراین را کاهش داده است. لوله های اصلی انتقال گاز روسیه به غرب، از خاک اوکراین می گذرند.

به گفته وزیر انرژی اوکراین، میزان توافقی چهارصد میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، به دلیل موج سرما و افزایش مصرف داخلی در روسیه، حدودا چهارده در صد کاهش یافته است.