شورای امنیت بازهم بر سر قطعنامه درباره سوریه به توافق نرسید

نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل پس از چندین ساعت مذاکره پیرامون پیشنهاد اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سیاسی سوریه باز هم نتوانسته اند بر سر پیش نویس قطعنامه ای قابل قبول به توافق برسند و مذاکرات را جهت مشورت با دولت های متبوع خود متوقف کرده اند.

اتحادیه عرب پیشنهاد کرده است که برای خاتمه دادن به حدود ده ماه خشونت و خونریزی در سوریه، بشار اسد، رئیس جمهوری، در واکنش به خواست معترضان برای تغییرات سیاسی در این کشور، اختیارات خود را به معاون رئیس جمهوری تفویض کند تا به این ترتیب، زمینه تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود.

کشورهای غربی عضو شورای امنیت از پیشنهاد اتحادیه عرب استقبال کرده اند اما روسیه که دارای روابط سیاسی و تجاری گسترده ای با سوریه است، پیشنهاد کناره گیری آقای اسد را "تلاش برای تغییر رژیم" دانسته و گفته است که قطعنامه شامل چنین پیشنهادی را وتو می کند.